LU'S TECHNOLOGY CO., Ltd.
저희에게 연락하십시오

담당자 : Cindy

전화 번호 : 189 2648 1395

WhatsApp : +8613760316835

Free call

LU'S TECHNOLOGY CO., Ltd.

주소 : No.6 후안핑 도로, 가토크오 커뮤니티, 핑디 거리, 롱강 지구, 센즈헨 518117을 구축한 여지 A202
근무 시간 : 9:00-23:00(북경 시간)
비지니스 전화 : 86-755-84659653(근무 시간)   86-755-84659653(비 근무 시간)
Free call Video chat
담당자
  • Mrs. Cindy
  • 구인 제목 : sales manager
  • 비지니스 전화 : 189 2648 1395
  • WHATSAPP : 86-13760316835
  • 스카 이프 : cindylu0208
  • WeChat : 86-13760316835
  • 이메일 : cindy@lusbattery.com